Logon เข้าระบบใหม่
รหัส
บุคลากร:
รหัส
ผ่าน:
โปรดทราบ

ในการ logon ครั้งแรก ให้ใช้รหัสผ่านคือวันเกิดในรูปของปี ค.ศ.-เดือน-วันที่ เช่น

15 เมษายน 2523 ให้ป้อนเป็น
1980-04-15

หลังจากนั้น ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตามที่ต้องการ

หากมีปัญหาเรื่อง ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือจำรหัสผ่านไม่ได้ ต้องการรีเซ็ตใหม่ กรุณาติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่ หมายเลข 1140-1144


[ กลับหน้าเครือข่ายภายใน ]