ฐานข้อมูลบุคลากร..คณะแพทยศาสตร์

ข้อตกลงในการใช้งาน
ผู้ใช้จะถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์และประเภทผู้ใช้ โดยการตรวจสอบจากการรหัสบุคลากรและรหัสผ่าน

  • ผู้ใช้ทั่วไป ดูข้อมูลได้เฉพาะของตนเอง
  • ผู้ดูแลข้อมูล ระดับหน่วยงาน ดูและแก้ไขข้อมูลตามสิทธิที่ได้รับเข่น ดูแลข้อมูลการลา การไปอบรม ของบุคลการหน่วยงานที่ตนดูแล หน่วยงานใดต้องการแจ้งเพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีสิทธิ์นี้ กรุณาแจ้งตรงที่ งานการเจ้าหน้าที่
  • รายชื่อ ผู้ดูแลข้อมูล ระดับหน่วยงาน การติดต่อฐานข้อมูลบุคลากร มีปัญหา กรุณาทดลองเรียกใหม่